Zprávy z tisku

Dodatečná opatření proti emisím za 22 miliard vláda schválila

Praha 16. prosince (ČTK) - Aktualizovaný Národní program snižování emisí ČR, který obsahuje šest nových prioritních opatření vedoucích ke snížení emisí k roku 2030, vláda dnes schválila. Informoval o tom na webu tiskový odbor vlády. Patří mezi ně dodatečné snížení emisí k roku 2030 ve veřejné energetice a výrobě tepla a v silniční dopravě, obměna zdrojů tepla v lokálním vytápění domácností nebo podpora pastevního chovu. Náklady činí zhruba 22 miliard korun.

 
 

Ke snížení emisí v energetice má přispět Návrh vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Záměrem je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě na 20,8 procenta do roku 2030. Pro rok 2020 bylo cílem 13 procent, Česko jej dosáhlo už před šesti lety. V roce 2017 podíl činil 14,7 procenta. Ekologové dlouhodobě volají po ambicióznějším cíli, země by podle jejich dřívějších vyjádření měla směřovat k 24 procentům.

Sektor veřejné energetiky a výroby tepla je podle materiálu největším zdrojem emisí oxidů dusíku (NOx) po silniční dopravě. Cílem opatření je dodatečná úspora minimálně pěti kilotun emisí NOx v roce 2030 oproti původnímu scénáři národního programu. Mají k tomu přispět právě obnovitelné zdroje, případně například využití odpadního tepla z průmyslu, změna paliva či zvýšení energetické účinnosti. Podle odhadů MPO opatření vyjde na zhruba deset miliard korun.

O dvě miliardy více by mělo stát opatření na obměnu zdrojů tepla. Kvůli velké spotřebě pevných paliv je lokální vytápění domácností hlavním zdrojem emisí benzo(a)pyrenu, polétavého prachu (PM2,5) či těkavých organických látek s výjimkou metanu (VOC). Ministerstvo životního prostředí na obnovu zdrojů tepla poskytuje takzvané kotlíkové dotace. Společně s dalším opatřením, tedy zlepšením kvality palivového dřeva používaného ve stacionárních zdrojích o tepelném příkonu do 300 kilowatt, by to mělo přinést snížení emisí PM2,5 o 4,4 kilotuny a VOC o 14 kilotun oproti původnímu scénáři.

K opatřením na snížení emisí z dopravy má přispět analýza zpoplatnění vozidel, kterou zpracovává ministerstvo dopravy. "Navrhovaná opatření budou komplexně řešit problematiku vysokého průměrného stáří vozového parku v ČR, vysoké dovozy starších vozidel ze západní Evropy a nízké prodeje vozidel s alternativním pohonem," píše se v materiálu, který vláda projednala. MPO pak připravuje aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, jehož hlavním cílem je rozšíření nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Ke snížení emisí amoniaku ze zemědělství má přispět zpřísnění povinností při skladování a aplikaci hnojiv a podpora pastevního chovu. Navýšení podílu takového chovu krav, býků a jalovic ve stáří nad dva roky může podle materiálu přispět k redukci emisí amoniaku o 7,35 kilotuny ročně.

Ekologové považují aktualizaci za promarněnou příležitost ke zlepšení životního prostředí. "Plán nereaguje na evropské trendy a nedává žádnou šanci na výraznější snížení emisí ani v dopravě, ani v oblasti energetiky. Plán především rezignoval na redukci spalování uhlí a legislativní podporu bezmotorové dopravy. Ministerstvo životního prostředí v něm navíc rezignovalo na dostatečný nárůst obnovitelných zdrojů, ten totiž MPO v Národním klimaticko-energetickém plánu ČR potlačuje," uvedla asociace ekologických organizací Zelený kruh v dnešní tiskové zprávě.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.12.2019

 


Datum uveřejnění: 16.12.19
Poslední změna: 19.12.2019
Počet shlédnutí: 292