Zprávy z tisku

CNG je nejšetrnějším řešením pro dopravu

CNG dokáže výrazně snížit emise dvou složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, které produkují automobily. Český plynárenský svaz dnes představil dvě nové nezávislé studie, jež potvrzují pozitivní vliv CNG na snižování emisí oxidů dusíku (NOX) a oxidu uhličitého (CO2). Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami je možnost snížení emisí NOX o více než 90 % při provozu na CNG ve srovnání naftovými automobily. Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzínovými motory vzniká spalováním CNG o téměř čtvrtinu méně CO2. Obě studie prokázaly, že i ty nejmodernější motory spalující benzin a naftu se emisím CNG přiblíží vždy pouze v jedné z měřených kategorií.

 
 

„CNG vozidla plní nejpřísnější emisní normy bez potřeby dodatečných filtrů, nástřiků močoviny či podvodných úprav řídicích jednotek. Stlačený zemní plyn tak logicky vychází jako jasné řešení pro efektivní snižování emisí v dopravě,“ řekl Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, a dodal: „Česká republika je směrem k masovému využívání CNG v dopravě na dobré cestě. Máme postavenou zhruba polovinu z celkového počtu plnicích stanic, které jsou potřeba ke komfortnímu používání CNG domácnostmi. Důležité ale je, aby byla i nadále zachována podpora tohoto alternativního paliva ze strany státu.“

Celé znění tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 17.7.2017

 


Datum uveřejnění: 18. července 2017
Poslední změna: 17. července 2017
Počet shlédnutí: 945