Zprávy z tisku

Čím se dnes vyplatí topit?

Rozhodujete se, čím budete topit v rodinném domě? Následující podrobné srovnání možných způsobů vytápění vám může rozhodování usnadnit. Oslovili jsme internetový portál TZB-info, který se věnuje problematice vytápění a úspor energií.

Ve spolupráci s ním přinášíme podrobné informace o vybraných typech kotlů, solárních systémech, přímotopech a řadě dalších topných systémů.

Najdete zde například údaje o pořizovacích cenách, o ročních nákladech na provoz jednotlivých spotřebičů a topných systémů, nárocích na údržbu atd.

Kotle na kapalná paliva

(LTO, propan) Kotle se od plynových liší jen jiným typem hořáku a několika dalšími drobnými úpravami.

LTO (lehký topný olej) a propan se jako palivo v širším měřítku používají hlavně v západní Evropě. U nás jsou tato paliva málo rozšířená kvůli vysoké ceně a široké dostupnosti zemního plynu.

Palivo se skladuje v tekutém stavu v ocelových zásobnících ve venkovním prostoru. Své opodstatnění mají tato paliva pouze v odlehlých oblastech s požadavkem na komfortní bezobslužný provoz. Kvůli vysoké ceně jim ale úspěšně konkurují například tepelná čerpadla Výhody: stejné jako u zemního plynu, ale bez nutnosti přípojky Nevýhody: nutnost dodržení přísných předpisů pro kotelny a skladování paliv, vyšší cena (doprava, pronájem zásobníků) Pořizovací cena: klasické kotle od 22 000 korun, kondenzační kotle 42 000 korun. Roční náklady na vytápění: 30 000 korun (LTO), 41 000 korun (propan) Životnost kotle: 20 let Nároky na údržbu: pravidelné čištění kotle

Kotle na zemní plyn

(včetně kondenzačních) Kotle na zemní plyn jsou stále nejrozšířenějším zdrojem tepla pro vytápění všech druhů objektů. Přestože zásoby zemního plynu se při současné spotřebě odhadují na relativně dlouhých 150 - 200 let, jde o vyčerpatelný zdroj energie, který bude nutné nahradit.

Rozsáhlá plynofikace vytápění u nás nepochybně přispěla k výraznému zlepšení ovzduší, ale zaplatili jsme za to výraznou závislostí na dovozu této suroviny. Je nutné rovněž počítat s trvalým zvyšováním ceny zemního plynu.

V poslední době se začínají prosazovat tzv. kondenzační kotle, které jsou určeny hlavně pro nízkoteplotní topné systémy (např. podlahové vytápění) a dosahují přibližně o 10 % vyšší účinnosti než ty běžné.

Výhody: bezobslužný, tichý a nenáročný provoz, výborná regulovatelnost, možnost připojení prakticky do jakéhokoliv topného systému, vysoká účinnost (90 %).

Nevýhody: nezbytnost přívodu plynu v dané lokalitě, trvale rostoucí cena, závislost na dodávkách plynu ze zahraničí Pořizovací cena: klasické kotle od 20 000 Kč, kondenzační kotle 40 000 Kč Roční náklady na vytápění: 29 000 Kč (běžný kotel), 25 000 Kč (kondenzační kotel) Životnost kotle: 20 let Nároky na údržbu: pravidelné čištění kotle

Kotle na uhlí

Tyto nejrozšířenější kotle na tuhá paliva ustoupily v 90.

letech často neuvážené plynofikaci a elektrickému vytápění. Nyní začíná být o toto klasické palivo znovu zájem. Moderní automatické kotle na uhlí se zásobníkem a automatickým podáváním paliva nevyžadují přikládání po několik dní. Kotle s nutností přikládání dnes spíše ustupují moderním a ekologičtějším kotlům na biomasu (dřevo, štěpka atd.).

Výhody: cena kotle, jednoduchost topného systému, velké zásoby uhlí v České republice Nevýhody: u klasických kotlů nutné časté přikládání, obtížná a prašná manipulace a skladování paliva, nízká účinnost klasických kotlů, obtížná regulace výkonu, zdroj prachu a nečistot Pořizovací cena: klasický ocelový kotel 15 000 Kč, litinový kotel 22 000 Kč, automatický kotel 50 000 Kč Roční náklady na vytápění: 17 000 (černé uhlí) Životnost kotle: ocelový 15 let, litinový 30 let Nároky na údržbu: pravidelné čištění komína i kotle, vynášení a likvidace popela

Elektrokotle

Hlavní výhodou elektrického přímotopného vytápění je jednoduchost kotle (pouze elektrické topné spirály a regulace). Z ekologického hlediska je sice elektrokotel čistým zdrojem v místě vytápění, ale při globálním pohledu se jedná o vysoce neefektivní využívání ušlechtilé energie - elektřiny. Protože u nás je většina elektřiny vyrobena z tepelných a jaderných elektráren, nelze elektrické vytápění považovat za příliš ekologické. Elektrické akumulační vytápění využívá nízkého tarifu elektrické energie (8 nebo 16 hod/den). V tuto dobu je tepelná energie ukládána do nádrží s vodou a následně z nich používána na vytápění.

Výhody: tichý a bezobslužný chod, dokonalá regulace, není potřeba komín, úspora za elektřinu pro ostatní spotřebu v době nízkého tarifu u akumulačního vytápění.

Nevýhody: nutná dostatečná velikost přípojky a hlavního jističe, vyšší stálá měsíční platba za elektřinu, nároky na prostor pro zásobníky (u akumulačního vytápění) Pořizovací cena: přímotopné od 13 000 Kč, akumulační nádrže a kotel 60 000 Kč.

Roční náklady na vytápění: 36 000 Kč (přímotopný, při odběru elektřiny pouze pro vytápění) 34 000 Kč (přímotopný, s úsporami na ostatní spotřebě elektřiny), 30 000 Kč (akumulační) Životnost kotle: 15 let Nároky na údržbu: minimální

Kotle na biomasu

(dřevo, dřevní štěpka, pelety, obilí) Nejčastěji používanou biomasou je kusové dřevo a různé formy dřevního odpadu, využitelnou biomasou jsou ale i nejrůznější energetické rostliny (rychle rostoucí rostliny pěstované za účelem spalování), dřevní nebo rostlinné pelety či obilí. Spalování biomasy se v posledních letech začíná prosazovat hlavně díky nízké ceně paliva a své šetrnosti vůči životnímu prostředí.

Výhody: ekologičnost, možný bezobslužný regulovaný provoz a zapojení kotle do moderního topného systému Nevýhody: nutnost skladovat větší množství paliva optimální vlhkosti Pořizovací cena: klasický kotel na dřevo 23 000 Kč, zplynovací kotel na dřevo 30 tisíc, automatický kotel na štěpku, pelety, obilí 50 000 Kč Roční náklady na vytápění: 7000 Kč (dřevo), 16 500 Kč (dřevní pelety), 8 500 Kč (rostlinné pelety), 12 000 Kč (obilí) Životnost kotle: 10 - 20 let Nároky na údržbu: pravidelné čištění komína i kotle, vynášení a likvidace popela

Elektrické přímotopné konvektory

Vytápění přímotopnými konvektory je na realizaci asi nejjednodušší a nejlevnější způsob vytápění. Lze velmi snadno regulovat teplotu v jednotlivých místnostech. Co se týká šetrnosti vůči životnímu prostředí, platí to samé jako pro elektrokotle.

Novinkou jsou dekorativní sálavé panely různých tvarů a s povrchem například z přírodního kamene.

Výhody: bezobslužný provoz, dokonalá regulace, jednoduchá a levná instalace, úspora energie vzhledem ke snadné regulovatelnosti Nevýhody: nutná dostatečná velikost přípojky a hlavního jističe, vyšší stálá měsíční platba za elektřinu Pořizovací cena: jeden přímotopný konvektor 2000 Kč Roční náklady na vytápění: 36 000 Kč (při odběru elektřiny pouze pro vytápění) 34 000 Kč (se započtením úspory na ostatní spotřebě elektřiny) Životnost: 10 let Nároky na údržbu: minimální

Krby a krbová kamna

Ideální pro přitápění v přechodném období, přičemž přitápěním lze ušetřit nezanedbatelnou část nákladů na vytápění. Je-li s tímto zdrojem tepla počítáno již při stavbě domu, je vhodné zvážit možnost rozvodu teplého vzduchu do více místností nebo prostřednictvím tepelného výměníku zapojení a vytápění do celého topného systému. Novinkou jsou krbová kamna na dřevní pelety, která po naplnění zásobníku nevyžadují delší dobu doplňování paliva.

Výhody: úspora za vytápění, příjemný zdroj tepla Nevýhody: nutná obsluha -přikládání, prašnost spojená s obsluhou, nutnost komínu, nehodí se jako jediný zdroj Pořizovací cena: krbová kamna 10 000 Kč, krby od 15 000 Kč Roční náklady na vytápění: stejné jako u dřeva Životnost kotle: 5 - 20 let Nároky na údržbu: nutné časté čištění, vynášení popela

Tepelná čerpadla

Čerpadlo odebírá větší část energie pro vytápění z okolního prostředí a přibližně třetinu svého výkonu spotřebovává ve formě elektrické energie pro pohon kompresoru. Při srovnání s elektrokotlem spotřebovává čerpadlo asi třetinu elektrické energie, a lze jej tedy považovat za vysoce úsporný zdroj.

Výhody: nízké náklady na provoz, bezobslužný provoz, dobrá regulovatelnost, není potřeba komín, významná úspora za elektřinu pro ostatní spotřebu v době nízkého tarifu (22 hod/den).

Nevýhody: vysoká pořizovací cena, specifické požadavky na topný systém, v závislosti na druhu primárního zdroje je někdy nutný zábor venkovního prostředí (vrty, zemní kolektory atd.).

Pořizovací cena: vzduch/voda od 150 000 Kč, země/voda 300 000 Kč Roční náklady na vytápění: 12 000 Kč (bez uvažování úspory na ostatní spotřebě elektřiny), 10 000 Kč (se započtením úspory na ostatní spotřebě elektřiny) Životnost: 20 let, poté nutno vyměnit kompresor v ceně cca 25 000 Kč Nároky na údržbu: minimální

Solární systémy

Slunce je nejlevnější a navíc nevyčerpatelný zdroj energie. Bohužel nejvíce energie dává v létě, kdy vytápění příliš nepotřebujeme. V našich podmínkách prakticky nelze uvažovat o výhradně solárním vytápění objektu. Proto se solární systémy využívají nejčastěji pro ohřev teplé vody a méně již pro přitápění v přechodném období (jaro, podzim). Solární kolektory je velmi výhodné instalovat při požadavku na ohřev bazénu. Na instalaci solárních kolektorů lze získat dotaci od Státního fondu životního prostředí, s jejímž vyřízením by vám měla poradit firma instalující kolektory.

Výhody: minimální provozní náklady, nezávislost na vnějším zdroji energie Nevýhody: vysoká pořizovací cena, malý zisk tepla v zimních měsících. Pořizovací cena: solární systém pro ohřev teplé vody 80 000 korun Náklady na vytápění: 0 Životnost: 15 - 20 let Údržba: minimální

O autorovi: Pro Lidové noviny zpracoval internetový portál TZB-info. Na www.tzb-info.cz najdete další podrobné informace o vytápění, úsporách energií a stavebnictví.


Zdroj: Lidové noviny
Datum: 07.02.2006

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 1970
Poslední změna: 8. února 2006
Počet shlédnutí: 10743