Zprávy z tisku

Český klimaticko-energetický plán minul cíl. Evropská komise chce po Česku víc

Praha, 18. června 2019 – Evropská komise dnes zveřejnila hodnocení Národních klimaticko-energetických plánů, které členské státy vypracovaly jako svůj příspěvek k realizaci evropské strategie snižování emisí do roku 2030. Společné úsilí EU28 by mělo vést k navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 32 %. Mezi státy, které nevyužily svůj potenciál obnovitelných zdrojů, patří i Česko. V českém plánu zkritizovala Komise hned několik bodů: podíl obnovitelných zdrojů neroste požadovaným tempem, chybí kalkulace nákladů navrhovaných opatření a není jasné, zda se závazek vůbec podaří naplnit, neboť ministerstvo průmyslu vynechalo některé klíčové technologie, jako je například fotovoltaika. Česko má šest měsíců na to, aby svůj příspěvek k evropské klimatické politice napravilo.

 
 

Evropská komise doporučila České republice, aby zvýšila podíl obnovitelných zdrojů energie minimálně na 23 %. Cíl navržený ministerstvem průmyslu ve výši 20,8 % je totiž v rozporu s pravidly legislativy EU. Komise také kritizuje, že v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dochází pouze ke zcela zanedbatelnému růstu. Aktuálně se podíl “zelené” elektřiny pohybuje pod 13 %, do roku 2030 plánuje ministerstvo průmyslu růst na pouhých 14,2 %.

„Ministerstvo průmyslu jsme opakovaně upozorňovali, že je navržený podíl obnovitelných zdrojů příliš nízký. Evropská komise potvrdila naše obavy. V oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů máme dokonce vůbec nejnižší cíl mezi státy EU. Přitom právě fotovoltaika by mohla přispět ke splnění českého podílu v rozvoji obnovitelných zdrojů za nejvýhodnějších podmínek pro spotřebitele,” komentuje výsledky posouzení návrhu Národního klimaticko-energetického plánu Evropskou komisí Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Česko potřebuje sebevědomý energetický plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může v Česku podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic. Ministerstvo průmyslu musí návrh klimaticko-energetického plánu přepracovat a dát větší prostor rozvoji inovativních řešení,” dodává Martin Sedlák.

Svaz moderní energetiky kalkuluje, že navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 na alespoň 23 % může vytvořit prostor pro výstavbu více než 300 větrných turbín a zhruba 2 000 megawattů nových solárních elektráren na střechách obytných budov, průmyslových podniků nebo tzv. brownfieldech. Z těchto důvodů Svaz přichází s konkrétním plánem, který nabízí vládě základní kroky pro rozhýbání moderní energetiky v Česku. Plán s názvem Nová energie Česka může podpořit každý na www.novaenergieceska.cz.

Komise se pozastavuje také nad tím, že ministerstvo průmyslu nevyčíslilo nutné náklady na realizaci navrhovaných opatření. Není tak jasné, zda Česko ve své strategii snižování emisí volí nákladově efektivní mix řešení.

Mezi další kritizované body patří absence posouzení dopadů klimatických změn na jednotlivé technologie obnovitelných zdrojů. Změny klimatu přitom mohou produkci přírodních zdrojů podstatně ovlivnit. “Loni v Česku klesl podíl vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů na spotřebě pod 13 %. Extrémně suché léto se promítlo do nižší produkce vodních elektráren. Navíc nedostatek vody může do budoucna ovlivnit produkci biomasy, na kterou ministerstvo průmyslu ve svém plánu spoléhá nejvíce. Naopak se zdroji nezávislými na vodě, zejména solárními elektrárnami, ministerstvo průmyslu počítá pouze v omezené míře,” dodává Martin Sedlák.

V dalších bodech Komise Česku doporučuje dopracovat konkrétní opatření reforem energetických trhů, jejichž cílem bude zajistit rozvoj aktivních spotřebitelů energie, akumulace energie a energetických komunit. Právě kvalitní nastavení podmínek pomůže spotřebitelům snížit účty za energii a otevře prostor k vývoji nových technologií nebo obchodních modelů. Podle Svazu moderní energetiky může při správně nastaveném systémů vznikat každoročně více než 20 tisíc instalací tzv. hybridních solárních elektráren, které zajistí domácnostem, městům, obcím nebo firmám alespoň částečnou energetickou soběstačnost a nahradí fosilní paliva.

Mezi další kritické zmínky patří pozastavení Komise nad navrhovaným zvyšováním podílu biopaliv první generace (tedy v Česku zejména z řepky olejky). Podle Komise si nárůstem může Česko zavdat na problém s ohledem na konkurenci k využití půdy pro pěstování potravin. Nedostatečnou dostalo Česko také za navržená opatření v oblasti podpory výzkumu a inovací v energetice. U nich opět podle Komise není jasné, zda povedou k potřebnému cíli.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu moderní energetiky 19.6.2019

 


Datum uveřejnění: 19.6.19
Poslední změna: 19.6.2019
Počet shlédnutí: 243