Zprávy z tisku

Česká republika se stává právoplatnou smluvní stranou Pařížské dohody

Zítra se ČR stane plnoprávnou smluvní stranou Pařížské dohody. V praxi to znamená, že se bude moci zapojit do aktivního rozhodování o pravidlech naplňování celosvětového úsilí o ochranu klimatu.

 
 

„Je symbolické, že ČR po zdlouhavých debatách v Poslanecké sněmovně dokončila ratifikaci a stala se smluvní stranou přesně rok poté, co Pařížská dohoda vstoupila v platnost,“uvedl ministr Brabec.

Pařížská dohoda byla přijata 12. prosince 2015, v platnost vstoupila 4. listopadu 2016 poté, co se k ní připojilo 55 států se souhrnným 55% podílem na globálních emisích skleníkových plynů a naplnily se tak podmínky pro její platnost. Dnes má Dohoda 169 smluvních stran, k nimž patří také EU a všechny její členské státy.

Celé znění tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí naleznete zde

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 9.11.2017

 


Datum uveřejnění: 9. listopadu 2017
Poslední změna: 9. listopadu 2017
Počet shlédnutí: 1181