Zprávy z tisku

Češi budou moci zakládat energetická společenství k sdílení energií, navrhlo MPO

Praha 27. února (ČTK) - Češi budou moci zakládat energetická společenství pro sdílení místně vyrobené elektřiny. Sdílení bude možné prostřednictvím distribuční sítě. Umožněno by to mělo být od začátku příštího roku. Počítá s tím návrh novely energetického zákona, který dokončilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Novela také nově definuje takzvaného zranitelného zákazníka, který bude mít zvláštní ochranu v případě možného odpojení od odběru. Návrhem by se nyní měla zabývat vláda. Zastánci komunitní energetiky návrh vesměs vítají, podle nich jde o přelomový zákon.

 
Foto: Alexander Edward@Flickr.com
 

Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh proto  zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, která se stanou právnickou osobou, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi jejími členy. Typicky půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako obce, školy, úřady nebo podniky.

Podle ministerstva by administrativní ukotvení energetických společenství a jejich působení na trhu s energiemi měl usnadnit realizaci komunitních projektů na výrobu a sdílení energie. Návrh například počítá s instalací průběhového měření spotřeby nebo s vytvořením systému, který bude schopný vyhodnocovat výrobu a spotřebu v daném okamžiku a následné sdílení elektřiny. Tyto výstupy následně budou společenství poskytovat obchodníkovi jako podklad k vyúčtování.

Další novinkou v návrhu je definice tzv. zranitelného zákazníka. Měla by chránit zejména zákazníky s vymezeným zdravotním handicapem. Pro ně návrh zavádí vybraná ochranná opatření při problémech s dodávkami energií.

Ministerstvo první návrh předložilo už loni na podzim, kdy jej vložilo do meziresortního připomínkového řízení. Zastánci komunitní energetiky tehdy kritizovali to, že návrh dává obchodníkům s energiemi možnost zabránit efektivnímu fungování společenství. Po přepracování návrhu se to podle nich nyní změnilo. Hnutí Duha označilo návrh za kompromis mezi energetickými firmami a spotřebiteli. Rozvoji obnovitelných zdrojů ovšem podle hnutí pomůže. Hnutí ale zároveň upozornilo na to, že schvalování změn nabralo zpoždění, a je nutné urychlit kroky, aby bylo možné sdílení od začátku příštího roku.

Podle Unie komunitní energetiky (UKEN) je nutné, aby Parlament novelu schválil do poloviny letošního roku. Jako klíčové unie vidí v návrhu odstranění diskriminace členů společenství ze strany obchodníků a přesné určení práv a povinností účastníků trhu při sdílení elektřiny. "Je klíčové, že návrh myslí i na ochranu těch zákazníků, kteří se stanou členy energetických společenství. Pokud se člen již nebude chtít podílet na sdílení elektřiny, například z důvodu vysokých poplatků za členství, může sdílení ukončit bez sankcí a společenství musí sdílení této osobě ukončit. Pokud by energetické společenství svého člena ke sdílení i nadále nutilo, může mu Energetický regulační úřad uložit pokutu až 15 milionů Kč," uvedla právnička Frank Bold a UKEN Eliška Beranová.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jedním z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje využívání energie z například fotovoltaické elektrárny obyvateli bytových domů. Další novinkou je zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kilowattů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 2. 2023

 


Datum uveřejnění: 27.2.23
Poslední změna: 28.2.2023
Počet shlédnutí: 220