Zprávy z tisku

Čejka: Chráněné stromy podle vyhlášky vlastně neexistují

Dvousetletá lípa či stejně starý buk jsou do jisté míry něčím úžasným, něčím, co si zasluhuje nejen obdiv, ale také péči. V pojmech však bývají nesrovnalosti. Jaký je například rozdíl mezi chráněným a památným stromem? Deník se na to zeptal Jaromíra Čejky ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Můžete vysvětlit zařazování stromů?

Je to složité. Vnaší vyhlášce chráněných druhů rostlin a živočichů není žádný strom. Takže ze zákona žádný chráněný strom jako druhneexistuje. Vyhlášku dělají odborníci, ale stromy v ní chybějí. Chráněné stromy sice podle vyhlášky neexistují, ale je možné je prohlašovat za památné. V tom případě je pak strom chráněný státem jako objekt.

Kdo navrhuje památné stromy?

Navrhují je obce. Naposled, pokud si pamatuj i, jsme prohlašovali památným stromem lípu u Dvořáků v Podlesí. Tam to navrhla obec Sněžné. Takový strom musí být starý, zdravý, musí co nejlépe vypadat, to znamená, že musí být nepoškozený za ta staletí. A úplně nejlepší je, když se k němu váže ještě nějaká pověst.

A jaký je další postup?

My zajistíme ochranu stromu. Několikrát za rok lokalitu navštívíme a sledujeme, jestli strom nebyl poškozen, zda nepotřebuj e nějaký zásah, jestli jej třeba nenapadla nějaká houba nebo choroba. Už se o něj staráme. V rámci péče o krajinu pak platíme odborníky za to, že u těchto stromů provádějí řezy výchovné a zdravotní a tak dále. Naše zákonná povinnost je viditelně označit takový strom, takže u něj umístíme tabulku s veškerými dostupnými informacemi, jako je výška, průměr, věk a podobně.

Jak zjišťujete stáří památných stromů?

Většinou odhadem. Hodně nám pomáhají pamětníci nebo písemné zprávy o obci. V těch je někdy možné najít i zmínku o stromu, při jaké příležitosti byl zasazen a podobně.

Kolik památných stromů se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy?

Přes padesát, včetně alejí.

Víte, který z těchto stromů je nejstarší?

To není jisté, ale domníváme se, že je to Zpívající lípa v Telecím. Její předpokládané stáří je přes šestset let. Zjistit stáří stromu je, jak už jsem řekl, velice komplikované.

Který druh stromu je nejčastěji označován jako památný?

Jednoznačně lípa. Těch je mezi památnými stromy asi osmdesát procent. Je to dáno hlavně tím, že jsou vybírány převážně stromy, které rostou přímo ve středu obcí nebo v jejich těsné blízkosti. V lesích bychom jistě našli i některé starší stromy, ale ty j sou v podstatě neznámé a také se k nim neváže žádná legenda.


Zdroj: Silvarium

 

Datum uveřejnění: 18. února 2008
Poslední změna: 18. února 2008
Počet shlédnutí: 1736