Zprávy z tisku

Bt-kukuřice a úhyn včel

Geneticky modifikované rostliny nejsou podle současných vědeckých poznatků příčinou vymírání včel v USA a v Evropě.

 
 

Geneticky modifikované rostliny nejsou podle současných vědeckých poznatků příčinou hromadných úhynů včel, k nimž dochází především v USA, ale i v Evropě (www.biosicherheit.de). Dosavadní výzkumy neposkytly žádný důkaz, že by k hmyzu rezistentní rostliny kukuřice a bavlny, které obsahují gen z půdní bakterie Bacillus thuringiensis (Bt), vykazovaly škodlivé účinky na včely. K tomuto výsledku dospěla různá grémia odborníků v USA i v Evropě. National Research Council v USA poukázal pouze na to, že v některých studiích byl prokázán negativní vliv pylu z Bt-rostlin. Ten však nemá na včely letální důsledek. Grémium potvrdilo, že v žádném případě nedošlo k poškození chovaných včelích populací transgenními rostlinami. Také v resumé Mid-Atlantic Apiculture Research a Extension Consortiums je zdůrazněno, že podle získaných údajů není novodobé vymírání včel způsobeno pěstováním Bt-rostlin.
Včelí AIDS
Podle údajů internetových portálů postihuje úhyn v některých oblastech USA téměř 90 % včelí populace. Také v Německu a ve Švýcarsku se počet včel v posledních patnácti letech snížil téměř o polovinu. Na rozdíl od minulosti, kdy byly v určitých letech zaznamenány hromadné ztráty včelích populací, nebyla při této novodobé chorobě nalezena ani jedna mrtvá včela. Včely opustí úly a již se nevrátí. V USA je tento jev označován „Colony Collapse Disorder“ (CCD). Možné příčiny úhynu včel nebyly dosud jednoznačně určeny. U postiženého hmyzu jsou patrné příznaky oslabení imunitního systému. V USA se proto hovoří o „včelím AIDS“.
Různé hypotézy
Vymírání včel znamená hospodářské ztráty nejen pro včelaře. Včely opylují více než 90 různých polních plodin a druhů zeleniny na celém světě. Za účelem objasnění příčin byla v USA vytvořena pracovní skupina vědců a zástupců úřadů. Po první analýze situace zkoumá tato skupina především tři hypotézy pro možné příčiny současného vymírání včel: nové patogeny, chemikálie (jako přípravky na ochranu rostlin) a kombinace různých faktorů, např. napadení roztoči rodu Varroa, choroby a výživové problémy. Také příbuzenská plemenitba včel, která vede ke ztrátám genů, může být příčinou vyšší náchylnosti vůči chorobám a parazitům. Někteří odborníci proto navrhují zaměřit se zejména na šlechtění rezistentních kmenů včel.
Agrarforsch., 7, 2007, č. 14, s. 322

Zdroj: Agronavigátor

 


Datum uveřejnění: 8.9.07
Poslední změna: 8.9.2007
Počet shlédnutí: 2298