Zprávy z tisku

Biomasa je součástí budoucího světového slunečního hospodářství

V článku Václava Procházky "Otazníky kolem biomasy" (Občanské noviny 35/2004) bylo energetické využívání biomasy představeno jako způsob neřešící energetické problémy. Jako hlavní problém neudržitelnosti byl při spalování biomasy uveden vznik oxidů dusíku. Autor zřejmě přehlédl řadu technologií, které spalují deriváty biomasy prakticky žádný dusík neobsahující i technologie, které oxidy dusíku mohou snadno eliminovat.

 
 

 


Datum uveřejnění: 1. ledna 1970
Poslední změna: 21. prosince 2004
Počet shlédnutí: 2267