Zprávy z tisku

Asociace hodnotí rok rady ERÚ pozitivně, oceňují komunikaci úřadu

Praha 31. července (ČTK) - Oborové asociace hodnotí veskrze pozitivně roční fungování nové rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Oceňují mimo jiné zlepšenou komunikaci úřadu a transparentnější způsob rozhodování. Vyplývá to z vyjádření jejich zástupců pro ČTK. Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát.

 
 

Dnes vláda jmenovala novým předsedou rady ERÚ účinností od letošního 1. srpna na tři roky Vratislava Košťála, který byl dosud členem rady. Dosavadní předseda rady Vladimír Outrata zůstává jejím členem.

Ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák míní, že členové nové rady v posledním roce přispěli ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů. "Debata o podporovaných zdrojích se vrátila do běžných kolejí bez vyhroceného nálepkování provozovatelů solárních elektráren," řekl dnes ČTK.

"Zásadní změnu můžeme vidět hlavně v komunikaci zástupců ERÚ směrem k regulovaným subjektům. Od nástupu kolektivního vedení se daří vést konstruktivní dialog, byť máme v řadě otázek odlišné názory," uvedla výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková.

Zavedení nové rady ERÚ hodnotí pozitivně také předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. "Jako zástupci české obnovitelné energetiky máme víc prostoru na odbornou debatu s členy rady i úředníky," uvedl. Dodal, že do budoucna by od úřadu očekával další posilování rovného přístupu k jednotlivým druhům zdrojů energie.

Analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor uvedl, že přestože rezervy ve zlepšení spolupráce mezi jednotlivými členy rady jsou zřejmé, o návratu ke starému modelu řízení dnes nikdo neuvažuje. "Co je nové a velmi pozitivní - chronické problémy přesahující kompetence jednoho úřadu začíná ERÚ řešit koordinovaně v úzké spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou obchodní inspekcí," dodal.

Ředitel asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ Jan Fousek pak ocenil otevřenost a ochotu členů rady komunikovat různá témata, která byla podle něj do jejího vzniku tabuizována. "Věříme, že tento konstruktivní dialog bude trvat i nadále a podobným způsobem budou komunikovat i další státní úřady," dodal.

ERÚ byl zřízen v roce 2001 jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Dříve jmenoval předsedu úřadu prezident na návrh vlády, funkční období bylo šestileté. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Člena rady jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Dosavadního předsedu rady Outratu jmenoval loni kabinet členem rady na čtyři roky. Radu dále tvoří Vladimír Vlk, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Košťál. Vlk byl loni do rady jmenován na pět let, Krejcar na tři roky, Pokorný na dva roky a Košťál na rok.

Příští rok se tak bude rozhodovat o obsazení místa v radě, které nyní patří Pokornému. Ministerstvo průmyslu a obchodu minulý týden ČTK sdělilo, že na místo člena rady se letos přihlásilo sedm zájemců. Nakonec byl znovu vybrán Košťál.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2.8.2018

 


Datum uveřejnění: 2.8.18
Poslední změna: 2.8.2018
Počet shlédnutí: 1080