Zprávy z tisku

Agrární komora požaduje výjimku v zastropování cen na výrobu energií z obnovitelných zdrojů

V reakci na probíhající diskuse vlády na téma zastropování cen vyrobených energií a na zavedení daně z mimořádných zisků, přijalo představenstvo Agrární komory ČR usnesení, ve kterém zásadně požaduje ustanovení výjimky pro zastropování cen energií u výroby elektrické energie z bioplynových stanic do kapacity 1 MW provozovaných především v podnicích zemědělské prvovýroby. Odmítá také nízkou hranici pro zařazení celého podniku do mimořádného zdanění u vyjmenovaných příjmů, kde požaduje posun limitu z 5 na 50 mil. Kč a určení 75% podílu na celkových tržbách tedy tak, aby byly mimořádně zdaněné pouze podniky, kde prodej energií hraje významnou roli.

 
Foto: Archiv CZ Biom
 

Z pohledu stavu na trhu s energiemi jde u bioplynových stanic o výrobu tzv. čisté energie, která v různém poměru využívá obnovitelné zdroje, tedy v podstatě rostlinnou produkci a odpady z chovů hospodářských zvířat. Za řízeného fermentačního procesu vzniká bioplyn, který je jímán a následně využíván v motorech, které vyrábí elektrickou energii převážně z místních zdrojů. Výstupní surovina, tedy biologický odpad z této produkce, je pak následně opětovně využívána, například jako kvalitní organické hnojivo na polích, nebo po dočištění jako podestýlka v chovech skotu. U většiny bioplynek je využíváno také odpadní teplo z jejich provozu, ať již na vytápění zemědělských areálů, či místní bytové zástavby, nebo k dosoušení sklizené úrody. Jde tedy o uzavřený výrobní cyklus, který na každé úrovni přináší benefity a zásadně snižuje potřebu a spotřebu fosilní energie.

Zemědělství se jako mnoho dalších sektorů také potýká s razantním nárůstem cen vstupů, a tedy i ceny surovin oproti předchozím rokům již násobně vzrostly. Jestliže v minulosti byla garantovaná cena energie produkovaná z bioplynových stanic dlouhodobě na úrovni zhruba 4,20 Kč/kWh a na rozdíl od energie z fotovoltaických elektráren bez jakékoliv postupné valorizace, jsou dnes jen suroviny potřebné na výrobu uvedené kilowathodiny již na dvoj až trojnásobné úrovni, odpovídající výrazně vyšší prodejní ceně energie. Jakékoliv zastropování ceny elektrické energie vyráběné v bioplynových stanicích, jako se chystá u energií, by tedy vedlo ke ztrátě rentability. Mnohé podniky by to tlačilo k zastavení provozu.

Zároveň je nezbytné zásadně odmítnout úvahy vlády ke stanovení limitu 5 mil. Kč obratu z prodeje a výroby energií a prodeje pohonných hmot pro vstup do daně z mimořádných zisků, kde požadujeme posunout limit na úroveň 50 mil. Kč a zároveň je nezbytné stanovit, aby tyto činnosti povinně představovali minimálně 75 % z celkových služeb podniku. Není možné zahrnout do mimořádné daně podniky, kde tržby za prodej energií tvoří jenom nevýznamnou část a zdanit i většinové příjmy ze zemědělské výroby. Ta je navíc ovlivněná propadem rentability v minulém období pandemie COVID, kdy v referenčních letech 2018-2021 dosahovala v některých oborech nižších zisků.

Jak k tématu uvádí Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR: „Zemědělské bioplynové stanice mnohdy zásadním způsobem vytváří stabilizační příjem v celkovém hospodaření zemědělských podniků a nesmyslné úvahy o zastropování cen a mimořádném zdanění u energií původem z obnovitelných zdrojů dále ohrožují jejich již tak křehkou rovnováhu.

Zemědělství stojí díky razantnímu zvýšení cen vstupů, jako jsou paliva, nakupované energie, ale i lidské práce, na existenční hraně a zastropování cen a zdanění příjmů z bioplynek by v reálu vedlo jen k jejich vypnutí a tedy dalšímu omezování zemědělských činností s dopady na tuzemskou výrobu potravin, péči o krajinu ale i zaměstnanost.“

Žádost k vládě opíráme také o výklad Evropské komise, která ve svém rozhodnutí doporučuje členským státům tuto výjimku pro obnovitelné zdroje udělit.

Zdroj: Tisková zpráva Agrární komory ČR 21. 10. 2022

 


Datum uveřejnění: 1.11.22
Poslední změna: 1.11.2022
Počet shlédnutí: 808