Odborné články

TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA 2008 bude největší ve své historii!

Desátý mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, devátý mezinárodní veterinární veletrh ANIMAL VETEX a desátý mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA se uskuteční od 6. do 10. dubna 2008 v Brně a budou opěr rekordní! Po úspěchu předešlého ročníku, který byl doposud největší ve své historii, mohou organizátoři s potěšením konstatovat, že pomyslná magická hranice statistiky 2006 byla překonána.

Dubnové agrární veletrhy zaplní pavilony i volné plochy brněnského výstaviště do posledního místa a stanou se cílem návštěvy zemědělců, farmářů, lesníků, myslivců a veterinářů nejen z České republiky, ale z celé Evropy. Do Brna se sjedou návštěvníci z více než 45 zemí světa, aby zde uzavřeli důležité obchody, shlédli nejnovější technologie, setkali se s předními odborníky svého oboru a načerpali nové poznatky. Kromě tradičně silné účasti návštěvníků ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Itálie a Španělska, ohlásily návštěvu veletrhů také organizované skupiny zemědělských a lesnických odborníků z Ukrajiny, Litvy, Ruska a Bulharska.

Důležitost prezentace firmy a produktového portfolia si uvědomují všichni vystavovatelé, zvlášť pokud se jedná o výstavu, která se řadí na přední místo evropského žebříčku agrárních výstavních akcí. Příznivá je i celková situace v agrárním sektoru, vyznačující se ochotou investovat do nákupu zemědělské a lesnické mechanizace i do nových oborů. Výstavní plocha veletrhů je již nyní větší o 15% než v roce 2006 a reprezentuje více než 63.000 m2. Největší nárůst výstavní plochy představují dovozci zemědělské techniky. Vyšší bude i počet vystavovatelů, a to o více než 3%, celkem se zúčastní na 730 firem z 19 zemí. Novinkou je např. společná účast italských firem.

TECHAGRO se stává evropským centrem biomasy

Organizátoři veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA reagují na vývoj současného agrárního a energetického sektoru a rozšířili nomenklaturu o nový obor BIOMASA, do kterého se přihlásilo na padesát českých a zahraničních firem. Jejich expozice společně s praktickou ukázkou prezentovaných technologií zaujme více než 2.000 m2. K vidění budou zejména stroje na zpracování a spalování biomasy. Neobvykle velký rozsah bude mít na letošních veletrzích i odborný doprovodný program k tématu Biomasa, který bude probíhat každý den ve vyčleněných prostorách v pavilonu Z a osloví jak specialisty, tak i laickou veřejnost.

V lesnické části se odborné semináře zaměří především na výrobu biopaliv a jejich perspektivu na českém trhu, hovořit se bude též o podpoře pěstování energetických plodin, tedy rychle rostoucích dřevin. Na programu bude samozřejmě ekonomika, např. pořizovací náklady na stroje a kotle z hlediska návratnosti. Informace o využití biomasy a bioplynu budou prezentovat i specialisté z ČEZ, a. s. Zajímavá bude i řada seminářů pro laickou veřejnost. Spektrum zájemců o topení biomasou je totiž široké, od rodinných domů, přes zemědělské a lesnické provozy, až po velké kotelny, které vytápějí části aglomerací. Přitom účinnost těchto moderních zařízení dosahuje až 90 procent a jsou šetrné k životnímu prostředí.

3. středoevropský veterinární kongres

Nejvýznamnější událostí veletrhu ANIMAL VETEX je 3. středoevropský veterinární kongres, který se uskuteční od 9. do 10. dubna za účasti dvou set veterinárních odborníků z České republiky a zahraničí. Mluvit se bude výhradně o lékové politice a registraci léků, jež by měla být jednotná ve všech zemích Evropské unie. Dalšími tématy jsou hospodaření s medikamenty, snižování podávání antibiotik hospodářským zvířatům a prevence, která by omezila podávání léků. Druhý den kongresu pak bude věnován volnému pohybu veterinárních služeb a podmínkám pro možnosti zaměstnání veterinárních lékařů v České republice. Nejpočetnější účast na kongresu, kterého se zúčastní zástupci komor a další specialisté asi ze 12 států, bude mít Komora veterinárních lékařů SR. „Druhý den kongresu věnujeme semináři o salmonele. V Brně nám půjde o to, abychom se dohodli, že v této otázce musí nastat jednotný pohled na legislativu chovatelů zvířat i zpracovatelů masa. Zatím tomu tak není, jde o velmi složité záležitosti,“ řekl Elemír Žoldoš, člen prezidia slovenské komory. Účast na kongresu přislíbil prezident Federace veterinárních lékařů Evropy Walter Winding a představitel holandské veterinární asociace Henk Waarkamp. Nebudou chybět tradičně sousedé z Polska, Rakouska, Německa, odborníci z Litvy a Lotyšska, a dalších států. Přijedou též veterináři z nových zemí do EU z Bulharska a Rumunska. 3. středoevropský veterinární kongres získal dokonce podporu z fondu Evropské unie z programu TAIEX, který si klade za cíl podporovat evropskou legislativu v oblasti veterinářství v „nových“ zemích unie.

Pro více informací kontaktujte:

Veletrhy Brno, a.s.; Martina Kremlová , manažerka PR a reklamy, e-mail: mkremlova@bvv.cz, tel.: 541 152 546, fax: 541 153 079, www.techagro.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 5.3.2008
Poslední změna: 7.7.2008
Počet shlédnutí: 3781

Citace tohoto článku:
KREMLOVÁ, Martina: TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA 2008 bude největší ve své historii!. Biom.cz [online]. 2008-03-05 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/techagro-animal-vetex-silva-regina-2008-bude-nejvetsi-ve-sve-historii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto