Odborné články

Slunečnice roční (Helianthus annuus L.)

Slunečnice se pěstuje v teplých oblastech. Hlavním produktem je semeno, v ekologickém zemědělství je možné navíc uplatnit okvětní plátky, které jsou používané v čajových směsích.

Zařazuje se obvykle po obilninách, kdy je vhodné organicky hnojit, nebo ji pěstujeme na pozemcích ve staré půdní síle. Vysévá se přesnými secími stroji od počátku do třetí dekády dubna, řádky se doporučuje orientovat směr sever-jih nebo severozápad-jihovýchod. Číselné agrotechnické hodnoty jsou uvedeny v tabulce. Pro porušení půdního škraloupu a odplevelování se plečkuje, pozdější plečkování je mělké, aby nepoškodilo kořínky. Úbory slunečnice bývají napadány houbovými patogeny, zejména plísní šedou a hlízenkou obecnou. Výnos zvyšuje opylení pomocí včel.

Pro ekologické zemědělství jsou používané rané odrůdy resp. hybridy. Pro sklizeň není možná chemická desikace, kterou využívá konvenční zemědělství, rostliny se sesekávají po prvních mrazících a následně sklízí. Nutné je sušení (Dostálek a kol., 2000).

Netradiční energetické plodiny - základní údaje

Plodina HTS (g) Výsevek (kg/ha) Výsevek (semen/m2) Řádky (cm) Hloubka setí (cm) Výnos (q/ha) Cena v r. 99 (Kč/q*)
Amarant 0,3-0,9 0,5-1,2 100-150 32-40 (45-60) 1-2 15-25 -
Konopí seté 15-25 8-15 - 40 3-5 6-12 -
Len setý olejný 8-15 80-110 1000-1100 10-11 (20-25) 1-2 8-15 1000-1200
Lnička setá 1 8-12 - 10-15 (20-25) 1-2 10-15 -
Slunečnice 50-120 4-6 40-60 60-70 ´ 22-27 5 10-15 200-250**
* Výkupní cena poskytovaná společnostmi PRO-BIO s.r.o. a Sluneční brána s.r.o. za certifikovanou produkci v roce 1999.
** Cena za 1 kg sušených "okvětních plátků" slunečnice.
V tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty, někdy se jedná o poměrně široké rozpětí. Konkrétní výsevek je třeba přizpůsobit odrůdě a způsobu pěstování.
(Dostálek a kol., 2000)

Literatura

  • Dostálek, P. - Michalová, A. - Škeřík, J. - Hutař M. - Mitáček, T. Netradiční plodiny, bulletin ekologického zemědělství. PRO-BIO Šumperk, 2000.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?
Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Předchozí / následující díl(y):

Lnička setá (Camelina sativa (L.) CRANTZ)
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.)
Nepotravinářské netradiční plodiny
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Len setý olejný (Linum usitatissimum L.)
Laskavec (Amaranthus sp.)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 26.3.2002
Poslední změna: 25.3.2002
Počet shlédnutí: 9812

Citace tohoto článku:
JEŽKOVÁ, Edita: Slunečnice roční (Helianthus annuus L.). Biom.cz [online]. 2002-03-26 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slunecnice-rocni-helianthus-annuus-l>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto