Odborné články

Anotace knihy "Vytápění netradičními zdroji tepla"

Kniha je rozdělena do tří samostatných celků. První kapitola se zabývá vytápěním tuhými palivy. V minulosti se hodně topilo dřevem a uhlím. V letech 1990–2000 proběhla plynofikace České republiky. Kromě horských a dalších obtížně přístupných oblastí byl zaveden zemní plyn téměř všude. Cena plynu byla a dlouho (možná vždy) bude vyšší než cena dřeva, uhlí a biomasy. Z tohoto důvodu se v první kapitole píše o druzích tuhých paliva a jejich možnostech spalování. Netradiční je zejména vytápění dřevěnými peletkami a dalšími druhy biomasy.

Druhá kapitola představuje tepelná čerpadla, která se pomalu začínají prosazovat jako nejnovější zdroje tepla. V knize je stručně popsána jejich funkce. Tepelných čerpadel je několik druhů. Všechny běžně užívané jsou v knize uvedeny a rovněž vhodnost jejich využití.

Závěrečná kapitola informuje o možnosti využívání sluneční energie. Tato energie se využívá dlouhou dobu. Zařízení dnes vyráběná pro využívání slunečního záření se během minulých let zdokonalila, zvýšila se jejich životnost, účinnost i záruční doba na nové výrobky. Správnou regulací je možno zajistit jejich hospodárný provoz.

 • Úvod
 • Obsah
 • 1. Vytápění tuhými palivy
 • 1.1 Uhlí
 • 1.2 Biomasa
 • 1.3 Zařízení ke spalování tuhých paliv
 • 1.3.1 Kotle
 • 1.3.2 Krby
 • 1.3.3 Kamna
 • 1.3.4 Sporáky
 • 2. Vytápění tepelnými čerpadly
 • 2.1 Princip funkce
 • 2.2 Tepelná čerpadla jako zdroje tepla
 • 2.3 Druhy tepelných čerpadel
 • 2.4 Vhodnost použití
 • 3. Vytápění sluneční energií
 • 3.1 Solární systémy
 • 3.2 Jednotlivé části
 • 3.2.1 Kolektory
 • 3.2.2 Zásobníky tepla
 • 3.2.3 Zabezpečovací zařízení
 • 3.2.4 Potrubí a armatury
 • 3.3 Regulace systému
 • 3.4 Vhodnost použití
 • Slovníček odborných pojmů
 • Abecední rejstřík
 • Literatura

Více je možné nalézt na webu vydavatelství BEN: http://shop.ben.cz/cz/150585-vytapeni-netradicnimi-zdroji-tepla.aspx

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nové učební pomůcky pro školy
Propagace biomasy pro energii

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 2.9.2002
Poslední změna: 11.2.2009
Počet shlédnutí: 9481

Citace tohoto článku:
DUFKA, Jaroslav: Anotace knihy "Vytápění netradičními zdroji tepla". Biom.cz [online]. 2002-09-02 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/anotace-knihy-vytapeni-netradicnimi-zdroji-tepla>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
27 Apr 2007 13:00 IN.3A
-
18 May 2007 12:13 Muflon
-
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto