autoři článků

doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc.

Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika
, tel.:+420 22044 - 4223

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie