autoři článků

Ing. Tomáš Zídek

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Mánesova 75, Praha 2, 120 58, Česká republika
, tel.:+420 222 000 422

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie