autoři článků

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika
, tel.:+420 220 44 4035

Specializace: Obnovitelné zdroje energie