autoři článků

Ing. František Piliar

ECO-Management, s.r.o., K Západi 54, Brno, 621 00, Česká republika

projektový manažer

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování