Novinky

Nový provozní řád ISPOP

 
 

Od 25.4.2012 je v platnosti nový provozní řád. Provozní řád ISPOP vydává Ministerstvo životního prostředí jako metodický pokyn v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Provozní řád je určen pro všechny uživatele informačního systému ISPOP a popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání ISPOP a elektronických služeb, které poskytuje.
Provozní řád byl vydán v květnovém čísle Věstníku MŽP.

Změna adresy CENIA

Od 1.6.2012 sídlí CENIA na nové adrese (viz níže). Upozorňujeme proto všechny ohlašovatele, že veškerou písemnou komunikaci týkající se systému ISPOP a agendy IRZ (žádost o změnu provozoven) je nutné adresovat na nové sídlo CENIA.
Aktuální kontaktní adresa je také uvedena v dolní části samotného formuláře "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP", který slouží k listinné autorizaci.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 05 Praha 10


 
 

Zdroj (autor): CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Web: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html#jump1
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 19.6.12
Poslední změna: 19.6.2012
Počet shlédnutí: 812