Novinky

Anotace Alternativní energie 2/2012

 
Titulní stránka časopisu Alternativní energie 2/2012
 

Nový zákon o podporovaných zdrojích energie přináší podstatné změny

David Vosol, advokát, partner advokátní kanceláře bpv Braun Partners s.r.o.
Článek informuje o schválené podobě vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie Parlamentem České republiky, který zcela ruší starý zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Nový zákon nepodepsal prezident republiky, takže se vrací k projednání do Parlamentu.

Dopady nového zákona o podporovaných zdrojích energie na efektivitu využití biomasy a bioplynu

Bohuslav Málek
Nově zavedená omezení podpory elektřiny vyráběné z biomasy by měla ovlivnit trh s biomasou v tom směru, že (především dřevní štěpka) bude dostupnější pro zdroje, které ji efektivně energeticky využijí. Celkově lze nové podmínky pro bioenergie hodnotit jako pozitivní pro dosažení lepší energetické efektivnosti nových projektů a pro snížení celkových společenských nákladů na dosažení cílů podílu OZE na konečné spotřebě.  

Pelety, ekopaliva a kotle na biomasu v České republice

Vladimír Stupavský a Marek Řebíček, Klastr Česká peleta
Kotle na biomasu pro užití v domácnostech hrají na trhu v České republice dlouhodobě svoji nezastupitelnou úlohu. Tím, jak jsou různorodá paliva na bázi biomasy, liší se i konstrukce a pojetí spalovacích zařízení.  Celkový obrat sektoru výroby, prodeje, distribuce a servisu kotlů na biomasu se podle odhadů Klastru Česká peleta pohybuje okolo 1,3 mld. Kč za rok.

Jakou budoucnost mají zemědělské bioplynové stanice?

Bohumil Belada, víceprezident Agrární komory ČR
V roce 2007 se začalo mluvit mezi zemědělci o bioplynových stanicích. Do té doby fungovalo v ČR zhruba 10 stanic, které během dvaceti let postavilo pár nadšenců tohoto oboru. V roce 2011 se zprovoznilo 80 bioplynových stanic o výkonu 62 MW. Obdobný nárůst, možná o něco větší, lze předpokládat i v roce 2012. Vzhledem k mediální kampani a všeobecné informovanosti o tom, že nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který má platit od 1. 1. 2013,  bude k provozovatelům přísnější, se většina investorů  snaží investici připravit a realizovat tak, aby byla spuštěna do konce roku 2012.

Nedostatek biomasy pro vytápění budov – a co s ním?

Vlasta Petříková
Zajištění energetických zdrojů vystupuje do popředí stále naléhavěji. Alternativní formy energie jsou důležité zdroje, řadí se k nim především biomasa, která má největší význam pro vytápění v domácnostech a pro výtopny. Dřevní biomasa je v poslední době intenzivně využívána, a tak jí začíná být citelný nedostatek, proto je třeba začít hledat a využívat i zdroje méně tradiční, jako jsou cíleně pěstované energetické rostliny.

Solární kolektory v zimě

Karel Svoboda
Článek popisuje zkušenosti autora s využitím termických slunečních kolektorů v rodiném domku během právě uplynulé topné sezóny. Jedná se o vlastní solárním zařízení, které v podobné sestavě již několik let dodává svým zákazníkům. Nehledejte zde ale hodnocení akreditované zkušebny, nýbrž částečně subjektivní hodnocení s daným systémem podpory vytápění.

Ohřev teplé vody – fotovoltaika nebo solární termické kolektory?

Bronislav Bechník
Sluneční záření lze využít dvěma základními způsoby. Buď získávat teplo v solárních termických kolektorech, nebo elektřinu ve fotovoltaických panelech. Donedávna byl ohřev vody fotovoltaikou příliš drahý, aby mohl konkurovat klasickým kolektorům. Může se situace změnit?

Stínicí technika se solárním pohonem

Ondřej Behún
Zní to jako pěkný paradox: využít sluneční záření k tomu, abychom tímtéž slunečním zářením chránili naše domy, byty a jejich interiéry. Přesto je to realita, se kterou se v poslední době můžeme setkávat. Nový typ solárních elektropohonů se používá zejména pro dva druhy venkovních rolet. Prvním jsou klasické předokenní hliníkové rolety, které jsou nejčastěji k vidění na rodinných domech. Druhým typem jsou velmi moderní venkovní textilní rolety, často také označované jako screenové rolety.

Novinky v energetickém provozování rodinných domů v Německu

Jaroslav Peterka
Začíná nová stavební sezóna a většinu stavebníků rodinných domů zajímá, jak stavět levně, účelně a s co nejnižšími provozními náklady. Přitom vývoj energetických úspor nemá vliv na snížení komfortu bydlení, právě naopak. Nápadům, která neohrožuje zdraví a bezpečnost obyvatel, se meze nekladou. Na obrázcích je několik reálných novinek u rodinných domů v SRN.

Dlouhodobý test tepelných čerpadel

Marek Bláha
V květnu 2011 byla zveřejněna závěrečná zpráva z projektu monitorujícího chování tepelných čerpadel v reálných podmínkách, který prováděla německá agentura Fraunhofer ISE. Prezentované výsledky přesvědčivě ukazují, jaké reálné úspory mohou uživatelé od jednotlivých systémů tepelných čerpadel očekávat. V článku jsou shrnuty celkové výsledky a doporučení, která z projektu vyplynula.

Otopný a větrací systém v Křesťanském a volnočasovém centru Plzeň - Škvrňany

Pavel Čech
Objekt pro využití volného času v Plzni je osazen jednou z nejmodernějších technologií  společného větrání, vytápění a chlazení. Hlavní loď objektu je určena k přednáškám, koncertům a diskusním pořadům pro 100 osob. Zázemí objektu tvoří posluchárny, učebny a dílny. Hlavní loď nebývá vždy plněna obsazena. Z toho důvodu je zde navržen systém airConomy®, který zajišťuje tepelnou pohodu  posluchačů včetně komfortního chlazení,a to s minimálními provozními náklady.

Teplovodní krbové vložky a jejich použití v topných systémech

Dalibor Skácel
Článek rozebírá a shrnuje problematiku využívání interiérových topidel na dřevo s teplovodními výměníky, jejich výhody a nevýhody, způsoby zapojení s dalšími zdroji tepla, bezpečnost provozu těchto zařízení a další souvislosti.

Alternativní energie 2/2012 vyšla 16. dubna 2012,
AE 3/2012 vyjde 18. června 2012

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 22.4.12
Poslední změna: 28.8.2012
Počet shlédnutí: 991