EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 884/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2005 č. 884 o Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 - 2009

V l á d a

I. s c h v a l u j e Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009, obsažený v části IV materiálu č.j. 1073/05 (dále jen „Národní program“) s tím, že jeho finanční zabezpečení bude realizováno v rámci schválených výdajových limitů kapitol v jednotlivých letech;

II. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí vyhodnotit naplňování Národního programu a informovat vládu v termínech do 30. června 2008 a 30. června 2010,

2. ministru průmyslu a obchodu zveřejnit Národní program v Obchodním věstníku.


Provedou:
ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí


Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

 

Datum uveřejnění: 13. července 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 2019 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server