LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 1105/2004

Usnesení vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2004 č. 1105 o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005

V l á d a

I. s c h v a l u j e Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 obsažený v části III materiálu č.j. 1442/04 s tím, že objemy finančních prostředků v jednotlivých resortních programech budou upřesněny v návaznosti na schválený státní rozpočet pro rok 2005;

II. u k l á d á

1. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, obrany, ministryni zdravotnictví, ministru kultury, místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti, místopředsedovi vlády a ministru dopravy, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásit do 31. prosince 2004 ve svých resortech program uvedený v bodě I tohoto usnesení,

2. ministrům zemědělství, pro místní rozvoj, vnitra, obrany, ministryni zdravotnictví, ministru kultury, místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti, místopředsedovi vlády a ministru dopravy, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministrům informatiky, zahraničních věcí, financí a 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí připravit a do 31. července 2005 předat ministru průmyslu a obchodu návrhy resortních programů na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006,

3. ministrům průmyslu a obchodu a životního prostředí předložit vládě do 31. října 2005 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2006,

4. členům vlády zahrnout finanční požadavky na zajištění programu uvedeného v bodě II/3 tohoto usnesení do rámce zadaných směrných čísel v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu pro rok 2006; při přípravě programu se musí vycházet ze Státní energetické koncepce, z Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů a z cílů stanovených v programovém prohlášení vlády.


Provedou:
členové vlády


Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.

 

Datum uveřejnění: 10. listopadu 2004 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 2144