LEGISLATIVA

Švédské hořáky firmy Sahlins EcoTec AB na spalování dřevních pelet

Již od roku 1993 jsou v provozu hořáky firmy Sahlins EcoTec AB ze Švédska, provedené v pověstné kvalitě. Od té doby jsou výrobky EcoTec neustále vylepšovány podle posledních trendů v technice. Dnes jsou hořáky EcoTec svým ekonomickým,bezpečným a spolehlivým provozem výhodným řešením pro ty, kteří se rozhodnou opustit svou závislost na fosilních palivech a dát se cestou obnovitelných zdrojů energie.

Již od roku 1993 jsou v provozu hořáky firmy Sahlins EcoTec AB ze Švédska (obr.1), provedené v pověstné kvalitě. Od té doby jsou výrobky EcoTec neustále vylepšovány podle posledních trendů v technice. Dnes jsou hořáky EcoTec svým ekonomickým,bezpečným a spolehlivým provozem výhodným řešením pro ty, kteří se rozhodnou opustit svou závislost na fosilních palivech a dát se cestou obnovitelných zdrojů energie.

Hořáky EcoTec jsou konstruovány podle stejných principů jako moderní olejové hořáky. Jsou stejně velké a lze je instalovat na některé ze stávajících uhelných kotlů, na některé z kotlů kde se používají olejové, nebo plynové přetlakové hořáky.

Pro zkoušky hořáku jsme vybrali osvědčený litinový kotel Viadrus U 22 (obr.2). Lze v něm spalovat všechno co hoří, (koks, černé uhlí, dřevo, brikety uhelné i z dřevních odpadů, štěpky apod.) U 22 jsme zvolili záměrně neboť v době kdy nevíme čím bude výhodné topit v příštích letech, nebo při výpadku energií se nabízí kvalitní kotel který určitě přežije svého majitele.Ve spojení s hořákem EcoTec A3 tak vzniklo zařízení,které svými parametry a kvalitou přispívá k ochraně životního prostředí a výrazně šetří peníze svým majitelům. Kotel lze snadno upravit na olejový nebo plynový hořák. Hořáky EcoTec je samozřejmě možné instalovat i na jiné stávající i nově vyráběné kotle nebo do kotlů určených pouze pro spalování dřeva a pelet (obr.3). Není však v možnostech jedné firmy provést úpravu a v praxi odzkoušet provoz hořáků na širokém sortimentu kotlů, které se nacházejí na českém trhu.

Zkušební protokoly švédské státní zkušebny SP prokázaly že účinnost hořáků EcoTec díky vlastním patentovaným řešením je o několik procent vyšší než u ostatních výrobců peletových hořáků. Účinnost spalování se pohybuje mezi 90 až 95% u hořáků do výkonu 25 kW.

Patent firmy Sahlins EcoTec AB - "princip spodního podávání paliva" (obr.4) umožňuje topení lacinějšími peletami (např.s příměsí kůry) při kterém se ve spalovací hlavě vytváří struska. Ta je spolu s popelem vynášena přes okraj zvolna rotující hlavy. V hořáku je možné spalovat pelety až do průměru 12 mm. Vyšší tvorba popele hořáku nevadí. Veškerý servis který je třeba provádět u hořáků EcoTec do 25 kW výkonu je jednou za měsíc v topné sezóně vyčistit kotel od popela a strusky, zkontrolovat a očistit hlavu hořáku. Patentovaný princip spodního podávání paliva zaručuje rovnoměrné dávkování pelet a vysokou provozní spolehlivost, přičemž potřeba dohledu se zmenšuje. To je jeden z důvodů proč jsou hořáky EcoTec jedny z nejprodávanějších v Evropě a Severní Americe (podle nezávislého testu firmy Dansk Shell).

Topení peletami probíhá zcela automaticky, samozřejmostí je účinné elektrické zapalování při delších odstávkách provozu. Provoz kotle je řízen kotlovým nebo prostorovým termostatem. Hořák je vybaven trojnásobným zabezpečením proti zpětnému zahoření. Hořáky výkonové řady A3 (15 až 25 kW) lze bez problémů používat i při extrémně nízkých potřebách výkonu, například při letním ohřevu TUV. Není třeba používat akumulační nádrž.

Cena hořáků řady A3 s řídící jednotkou se odvíjí od ceny EURa a je 2.595,-EUR pro konečného zákazníka. Při porovnání aktuálních cen paliv je zřejmé, že relativně vysoká investice do zařízení na účinné spalování pelet se v porovnání například s propanem nebo topným olejem vrátí za dvě až tři topné sezóny a již od počátku vytápíte levně a ekologicky.

Peletové hořáky EcoTec existují v několika výkonových řadách od 14 do 300 kW a lze je snadno nainstalovat na některé ze stávajících uhelných nebo olejových kotlů. Vytápí objekty od velikosti rodinného domu až po průmyslové stavby. S peletovými hořáky EcoTec lze užívat výhod téměř bezobslužného vytápění rodinných domů, provozoven, škol a objektů v místech kde není zaveden zemní plyn a topení zkapalněným plynem, elektřinou nebo topnými oleji je poměrně drahé.

Firma Ekotherm servis Josef Janeček pracuje v oboru topení a plyn od roku 1990. Z počátku jsme se zabývali instalacemi a servisem kotlů Pyrotherm od firmy Verner v okrese Liberec. Od roku 1994 zastupujeme výrobce kotlů Protherm a nadále provádíme servis na více než 1400 kotlů této značky. Od roku 1999 spolupracujeme se švédskou firmou Sahlins EcoTec AB. Po měsících zkoušek, školení a kursů u výrobce jsme získali právo výhradního zastoupení firmy Sahlins EcoTec AB v České republice pro sortiment peletových hořáků v rozsahu výkonů 7 až 300 kW.

V současné době se snažíme vytvořit síť vyškolených, autorizovaných prodejců, kteří budou poskytovat kompletní servis na výrobky EcoTec v celé České republice.

 

Datum uveřejnění: 23. července 2024 Poslední změna: 28. dubna 2002 Počet shlédnutí: 20004