LEGISLATIVA

Biomasa pro energetické využití a její palivové náklady

Rychlejšímu rozvoji využívání biopaliv brání řada příčin ekonomického, technického, finančního a legislativního charakteru a také absence hlubší informovanosti na všech stupních řízení státu včetně obcí. Ekonomické příčiny, respektive náklady přitom tvoří jednu z hlavních bariér.

 

Datum uveřejnění: 15. června 2024 Poslední změna: 6. srpna 2007 Počet shlédnutí: 464