LEGISLATIVA

86/2009 Sb.

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

86

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb. a zákonem č. 297/2008 Sb.


ZÁKON

o podmínkách uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

(odkaz na celé znění ve formátu PDF)


 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2009 Poslední změna: 19. dubna 2009 Počet shlédnutí: 2034