EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

694/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

             694/2004 Sb. 
               ZÁKON 
          ze dne 9. prosince 2004, 
  kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
                Čl.I 
 
        Změna zákona o hospodaření energií 
 
   Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona 
č. 359/2003 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 6 odst. 8 se mezi slova "vody stanovenými" vkládají 
slova "a pro regulaci ústředního vytápění". 
 
   2. V § 14 odst. 2 se slova "do 4 let" nahrazují slovy "do 6 
let". 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
              Gross v. r.  

Datum uveřejnění: 30. prosince 2004 Poslední změna: 2. ledna 2005 Počet shlédnutí: 4340 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server