LEGISLATIVA

393/2013 Sb.

Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

393

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2013

o seznamech druhů lesních dřevin


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., k provedení § 2a odst. 5 a § 3 odst. 1:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské 1) a upravuje

a)
seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a

b)
seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu2).

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


§ 2

Seznamy druhů lesních dřevin

(1) Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2014 Poslední změna: 4. prosince 2013 Počet shlédnutí: 2045