LEGISLATIVA

368/2007 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání

368

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2007

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání


Vláda nařizuje podle § 103 odst. 8 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen "náhrada za ztrátu na služebním příjmu"), na niž vznikl nárok do 31. prosince 2007, se upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu, který náleží příslušníku podle jiného právního předpisu1), popřípadě podle dřívějšího právního předpisu2), se zvyšuje o 3 %.


§ 2

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu podle § 1 se provede bez žádosti příslušníka; na žádost příslušníka se provede jen v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení anebo zvýšení plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr vnitra:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2863