LEGISLATIVA

367/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

367

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2007,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociálnípodpory pro rok 2008 stanoví výše
nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva,
a částky normativních nákladů na bydlení


Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 6 zákona
jedna 839
dvě 1 148
tři 1 501
čtyři a více 1 810

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 6 zákona
jedna 494
dvě 676
tři 884
čtyři a více 1 092


§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 pro

a)
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než
100 000
50 000 -
99 999
10 000 -
49 999
do 9 999
jedna 4 182 3 383 3 155 2 895 2 747
dvě 6 091 4 998 4 686 4 331 4 128
tři 8 401 6 971 6 563 6 099 5 834
čtyři a více 10 549 8 824 8 332 7 772 7 453

b)
byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než
100 000
50 000 -
99 999
10 000 -
49 999
do 9 999
jedna 2 653 2 653 2 653 2 653 2 653
dvě 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055
tři 5 763 5 763 5 763 5 763 5 763
čtyři a více 7 385 7 385 7 385 7 385 7 385


§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2008.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 3231