LEGISLATIVA

357/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot

357

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)
osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.


§ 2

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)
30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b)
30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c)
33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d)
31,20 Kč u motorové nafty.


§ 3

Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr:

RNDr. Nečas v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 4189