LEGISLATIVA

350/2011 Sb.

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Aktuální znění zákona je v příloze.

Příloha: aktuální znění zákona

 

Datum uveřejnění: 15. ledna 2012 Poslední změna: 15. února 2015 Počet shlédnutí: 13704