LEGISLATIVA

325/2007 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

325

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 3. prosince 2007

o vydání cenového rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se určují odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné energie.

Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. listopadu 2007, v částce 10. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti a účinnosti.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 14. prosince 2007 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2646