LEGISLATIVA

323/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

323

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.".

2. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

a)
kalendářní rok barvy oranžová a okrová,

b)
jeden měsíc barvy zelená a okrová,

c)
sedm dnů barvy modrá a okrová.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu v jeho pravé spodní části ve vzdálenosti 6 mm od spodního okraje kupónu a na zadní straně kupónu v jeho levé spodní části ve vzdálenosti 6 mm od spodního okraje. Piktogram je

a)
pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,

b)
pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".

4. V § 5 odst. 2 větě první se slovo "střední" nahrazuje slovem "horní" a před slovo "částečně" se vkládají slova "u nápisu "nad 3,5 tuny do 12 tun." ".

5. V § 5 odst. 2 věta druhá zní:

"Na zadní straně kupónu jsou nápisy umístěny šikmo, a to u kupónu pro hmotnostní kategorii:

a)
do 3,5 tuny v jeho pravé horní části,

b)
nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, v jeho horní části nad číslem označujícím rok platnosti.".

6. V § 5 odst. 3 se slova "pravé horní" nahrazují slovy "levé střední".

7. V § 5 odst. 4 se slovo "spodní" zrušuje a číslo "20" se nahrazuje číslem "19".

8. V § 5 odst. 5 věta první zní: "Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou na přední straně kupónu umístěny v jeho levé horní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé horní části.".

9. V § 5 odst. 7 větě poslední se slova "vpravo vedle rámečku" nahrazují slovy "vlevo vedle symbolů dopravních značek".

10. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v pravé spodní části kupónu a od spodního okraje kupónu je vzdálen 10 mm. Piktogram je

a)
pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,

b)
pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".

11. V § 6 odst. 3 se číslo "2,3" nahrazuje číslem "2".

12. V § 6 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve spodní části kupónu pod holografickým prvkem. První a poslední číslice jsou vysoké 4 mm, ostatní číslice jsou vysoké 3 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v levé spodní části kupónu nad číslem označujícím rok platnosti a je vysoké 8 mm.".

13. V § 9 se v nadpisu i v textu slova "jejich užití podléhá zpoplatnění" nahrazují slovy "jejich užití podléhá časovému poplatku".

14. § 10 včetně nadpisu zní:


"§ 10

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné

(K § 20 odst. 1 zákona)

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.".

15. Na konci § 22 se doplňuje věta "Dvojnáprava nebo trojnáprava3) na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.".

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

_____________________________________
"3)
§ 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

16. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:


"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.


náhled není k dispozici v digitální podobě
17. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.


Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá
časovému poplatku

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)

D1 Praha, Chodov - Kývalka (I/23) 181,0
D1 Brno, Slatina (III/15289) - Vrchoslavice (I/47) 46,3
D1 Kojetín - Kroměříž, západ 4,8
D2 Brno, Chrlice - státní hranice ČR/SR 58,0
D5 Praha, Třebonice (R1) - Beroun, východ (II/605) 15,1
D5 Beroun, centrum (III/11533) - státní hranice ČR/SRN 132,7
D8 Praha, hranice hl. m. (II/243) - Lovosice (I/8) 53,8
D8 Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN 28,1
D11 Praha, Horní Počernice (R1) - Sedlice (II/333) 84,0
R4 Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18) 31,9
R6 Velká Dobrá (III/0063) - Nové Strašecí (II/237) 15,9
R7 Praha, Ruzyně-sever (R1) - Slaný, jih 16,7
R10 Praha, Horní Počernice (R1) - Bezděčín (I/16, I/38) 42,0
R10 Kosmonosy (MK, bud. I/38) - Ohrazenice (R35) 26,2
R35 Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10) 17,0
R35 Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709) 25,9
R35 Olomouc, Holice (I/55) - Lipník nad Bečvou (I/47) 21,2
R46 Vyškov (D1) - Olomouc, Slavonín (R35) 37,0
R52 Rajhrad (II/425) - Pohořelice, jih (I/53) 16,9
R63 Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8) 7,0".

18. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.


Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití
podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)

D1 Praha, Spořilov (km 0,0) - Vrchoslavice 247,0
D1 Kojetín - Kroměříž, východ 7,0
D2 Brno, jih (D1) - státní hranice ČR/SR 61,0
D3 Mezno - Tábor, sever (Čekanice) 14,0
D5 Praha, Třebonice - státní hranice ČR/SRN 151,2
D8 Hranice hl. m. Prahy (II/243) - Lovosice (I/8) 53,8
D8 Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN 28,1
D11 Praha, Horní Počernice (R1) - Chlumec n. Cidl., východ 68,0
D47 Ostrava, Rudná (I/11) - Bohumín (I/58) 15,5
R1 Praha, Horní Počernice (R10) - Praha, Běchovice 3,4
R1 Praha, Slivenec - Praha, Ruzyně-jih 13,6
R4 Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18) 31,9
R6 Pavlov - Nové Strašecí (II/237) 21,2
R6 Kamenný Dvůr - Cheb, sever (I/21, II/214) 12,1
R7 Praha, Ruzyně-sever (letiště) - Slaný, jih 16,7
R10 Praha, Horní Počernice (R1) - Ohrazenice (R35) 72,6
R35 Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10) 17,0
R35 Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709) 25,9
R35 Olomouc, západ - Lipník nad Bečvou (I/47) 32,5
R46 Vyškov (D1) - Olomouc, centrum (R35) 39,3
R48 Bělotín, obchvat 3,3
R48 Frýdek-Místek - Český Těšín, jih 21,0
R52 Modřice (III/1528) - Pohořelice, jih (I/53) 20,3
R55 Otrokovice, sever - Otrokovice, východ 3,0
R56 Ostrava, Hrabová (II/478) - Frýdek-Místek (II/473) 12,5
R63 Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8) 7,0".

19. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.


Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)

I/11 Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem 3,4
I/11 Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, st. hr. ČR/SR 16,6
I/30 Lovosice - Ústí nad Labem 14,4
I/33 Plotiště nad Labem - Náchod, Staré Město nad Metují (I/14) 23,5
I/35 Křelov (III/5709) - Olomouc, Řepčín (okruž. křižovatka) 2,4
I/46 Olomouc, centrum (R35) - Olomouc, Slavonín 1,1
I/47 Kroměříž, východ - Hulín 3,6
I/47 Přerov - Bělotín 22,4
I/48 Bělotín - Frýdek-Místek 39,3
I/52 Brno, centrum (D1) - Modřice 1,7
I/52 Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice ČR/AT 20,7
I/55 Přerov, Horní Moštěnice - Hulín 11,4
I/58 Příbor - Ostrava 11,5".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou bodů 2 až 12 a bodu 16, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Řebíček v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2828