LEGISLATIVA

289/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

289

VYHLÁŠKA

ze dne 6. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb.,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče


Čl. I

Ve vyhlášce č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče, se část šestá zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 3. září 2008 Poslední změna: 25. srpna 2008 Počet shlédnutí: 2658