LEGISLATIVA

274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

aktuální znění zákona je v příloze

Příloha: aktuální znění zákona

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2002 Poslední změna: 15. února 2015 Počet shlédnutí: 27023