EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

151/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

             151/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 12. dubna 2005, 
    kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob 
        pěstujících mák setý nebo konopí 
   a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři 
 
   Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 
§ 31 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 
Sb., (dále jen "zákon"): 
 
                § 1 
 
             Vzory formulářů 
 
   (1) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý 
o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 
1 této vyhlášky. 
 
   (2) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí 
o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 
2 této vyhlášky. 
 
   (3) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý 
o výměře a způsobu zneškodnění podle  § 29 písm. b) zákona je 
stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. 
 
   (4) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí 
o výměře a způsobu zneškodnění podle  § 29 písm. b) zákona je 
stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky. 
 
   (5) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý 
o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze 
č. 5 této vyhlášky. 
 
   (6) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí 
o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze 
č. 6 této vyhlášky. 
 
                § 2 
 
          Způsob vyplňování formulářů 
       pro hlášení osob pěstujících mák setý 
         nebo konopí a nakládání s nimi 
 
   Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák 
setý nebo konopí a nakládání s těmito formuláři je stanoven 
v příloze č. 7 této vyhlášky. 
 
                § 3 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
            Ministr financí: 
            Mgr. Sobotka v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 
             Přílohy 1 - 7 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě budou přílohy do ASPI zařazeny 
  dodatečně. K dispozici jsou v souboru 2005-057.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 

Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 12. dubna 2005 Poslední změna: 30. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3840 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server