LEGISLATIVA

14/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.

14

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu
nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých
minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě,
ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 37/2008 Sb.:


Čl. I

V § 1 odst. 1 vyhlášky č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb., se číslo "0,8" nahrazuje číslem "0,85" a číslo "80" se nahrazuje číslem "85".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 21. ledna 2010 Poslední změna: 14. února 2010 Počet shlédnutí: 1129