LEGISLATIVA

139/2009 Sb.

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

139

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2009

o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků


Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 371/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) stanoví nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky, jejichž uvádění na trh a prodej spotřebitelům jsou omezeny.


§ 2

Sloučeniny fosforu

Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnostních se nesmí uvádět na trh a prodávat spotřebitelům. Omezení uvádět na trh se nevztahuje

a)
na prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné školenými zaměstnanci,

b)
na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských zemí Evropských společenství.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. června 2009 Poslední změna: 26. května 2009 Počet shlédnutí: 2076