LEGISLATIVA

100/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují vinformačních systémech veřejné správy

100

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. dubna 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby,
ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.:


Čl. I

1. V příloze č. 1 části I. Přepis znaků latinky se ve třetím sloupci text "ø Ø" nahrazuje textem "ö Ö".

2. V příloze č. 1 části I. Přepis znaků latinky se ve třetím sloupci text "Z Z" nahrazuje textem "z Z".

3. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 594/2006 Sb.


(příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr vnitra a ministr informatiky:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

 

Datum uveřejnění: 9. května 2007 Poslední změna: 9. května 2007 Počet shlédnutí: 3102