Zprávy z tisku

Třebíčská TTS má v plánu vyrábět teplo a proud z komunálního odpadu z regionu

Třebíč 12. dubna (ČTK) - Společnost TTS energo chce postavit nový kotel, který by vyráběl teplo a elektřinu ze směsného komunálního odpadu a z biomasy. Ročně by mohl spálit až 20.000 tun odpadu z tohoto regionu, který by jinak končil na skládce. Firma provozuje v Třebíči systém centrálního vytápění, většinu tepla produkuje z biomasy. Vyplývá to z údajů v informačním systému EIA a na firemním webu. Krajský odbor životního prostředí teď posoudí možný vliv záměru na životní prostředí.

 
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
 

Záměr na stavbu multipalivového kotle v Třebíči byl v systému EIA zveřejněn ve čtvrtek. Dotčené orgány, samosprávy a veřejnost se mohou vyjádřit do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce krajského úřadu.

Skládkování energeticky využitelného odpadu by podle legislativy mělo v nejbližších letech skončit. Na Vysočině zatím žádná spalovna na tento odpad není. Roční produkce směsného komunálního odpadu se podle údajů v záměru v celém kraji v letech 2017 až 2021 pohybovala od 116.600 do 121.600 tun. Na území obce s rozšířenou působností Třebíč to bylo okolo 17.000 tun za rok.

Nový kotel chce TTS energo podle záměru postavit v areálu své teplárny Sever v ulici Rafaelova. Komunální odpad by svozová auta vozila z území, které odpovídá působnosti Třebíče jako obce s rozšířenou působností, případně z jeho blízkého okolí. Podle záměru by stavba kotle mohla začít za čtyři roky.

O svážení odpadu v tomto regionu se stará společnost ESKO -T založená Svazkem obcí pro komunální služby. Provozuje také odpadové centrum se skládkou v Petrůvkách.

Jednatel Pavel Gregor ČTK řekl, že společnost připravila projekt na stavbu překladiště, z něhož chtěla už letos začít vozit odpad do brněnské spalovny. Kapacitu firmy SAKO Brno měla zvýšit stavba třetího kotle. "Ale bohužel to rozhodnutí (brněnského) magistrátu je, že ten třetí kotel zastavují, takže nám to utnuli," uvedl. Ukládání směsného odpadu na skládku by podle legislativy mělo skončit v roce 2030, skládka se také rychle zaplňuje. Proto je podle jednatele potřeba hledat další řešení.

Podle zveřejněného záměru firmy TTS energo jsou nejbližší plánované projekty na energetické využívání odpadu v Plané nad Lužnicí, v Českých Budějovicích na jihu Čech a v Opatovicích na Pardubicku. "Žádný z výše uvedených nových záměrů svým rozsahem a plánovanými svozovými oblastmi nezasahuje do předpokládané svozové oblasti zde posuzovaného záměru," uvedli zpracovatelé.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 4. 2024

 


Datum uveřejnění: 12.4.24
Poslední změna: 12.4.2024
Počet shlédnutí: 497