autoři článků

Ing. Tomáš Šmerda, Ph.D.

Agri CS, Česká republika
, tel.:+420 519 402 286

Vedoucí technického oddělení

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie