autoři článků

RNDr. Tomáš Chudoba, CSc.

DEA Energetická agentura s.r.o., Lozíbky 17, Brno , 614 00, Česká republika
, tel.:+420 545222684, fax:+420 545222684

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy