autoři článků

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

VÚŽV v.v.i. a ČZU Praha, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy