autoři článků

Ing. Štěpánka Klímková

Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI), Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Studentská 2, Liberec 1, 461 17, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie