autoři článků

Dr. Ing. Radovan Kukla

MZLU v Brně, F, ÚZPET, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
, tel.:+420 545 132 363

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie