autoři článků

Ing. Jan Bomba

Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze , Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy, Spalování biomasy