autoři článků

doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Česká republika

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Spalování biomasy