Novinky

Přehled změn textu zákona o odpadech dotčeného novelou

 
 

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 31. května 2013 zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlavním cílem přijatého zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem.

Novela zákona je v identickém znění, které schválil Parlament České republiky v únoru letošního roku, a kterou vetoval prezident republiky pro porušení Jednacího řádu sněmovny a Senátu, pouze s jednou jedinou změnou, a to s posunutím účinnosti ze září 2013 na říjen 2013, aby skutečně bylo možné tento zákon uvést v praxi i z hlediska přijetí prováděcích právních předpisů.


Úpravy §2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu).
    Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií – následně bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.
    V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
    Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).
    Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
    Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
    Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP).
    Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.
    Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.
    Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.


Více najdete na tretiruka.cz.

 
 

Zdroj (autor): Třetí ruka podnikatele
Web: http://www.tretiruka.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 2.7.13
Poslední změna: 2.7.2013
Počet shlédnutí: 1373