autoři článků

Doc. Ing. František Straka, CSc.

Doc. Ing. František Straka, CSc.

Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s., Podnikatelská 552, Praha 9 – Běchovice, 190 11, Česká republika
, tel.:+420 222 726 396, fax:+420 222 726 396

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioplyn

Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn

Obnovitelné zdroje energie