autoři článků

Ing. Zuzana Kratochvílová

Ing. Zuzana Kratochvílová

Biom CZ, Bystřická 522/2, Praha 4, 140 00, Česká republika
, tel.:+420 736 747 630

odborná pracovnice CZ Biomu a studentka doktorandského programu na České zemědělské univerzitě v Praze

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva